Krediler Nasıl Hesaplanır?

Aylık %1 faizle 12 ay vadeli 100 TL kredi aldığınızı varsayalım. Aylık taksitleriniz 8,88 TL olarak hesaplanır.

Krediyi aldıktan bir ay sonra 100 TL nin %1’i olan 1 TL faiz borcunuz olacaktır. İlk taksitte ödeyeceğiniz 8,88 TL’nin 1 TL’si faiz olarak ödenir. Kalan 7,88 TL ise borcunuzdan düşülür.  Dolayısıyla ilk ödemeyi yaptığınızda 100 - 7,88 = 92,12 TL borcunuz kalır.

İkinci taksitte ise 92,12’nin %1’i olan 0,92 TL faiz borcunuz olacaktır. İkinci taksitte ödeyeceğiniz 8,88 TL’nin 0,92’si faiz olarak ödenir. Kalan 7,96 TL ise borcunuzdan düşülür.  Artık kalan borcunuz 92,12 – 7,96 = 84,16 TL’dir.

Tablonun tamamı aşağıdaki gibidir.

Taksit No Taksit Tutarı Ödenen Faiz Tutarı Ödenen Anapara Tutarı Kalan Anapara Borcu
1 8,88 1 7,88 92,12
2 8,88 0,92 7,96 84,16
3 8,88 0,84 8,04 76,12
4 8,88 0,76 8,12 68,00
5 8,88 0,68 8,20 59,80
6 8,88 0,60 8,28 51,52
7 8,88 0,52 8,36 43,16
8 8,88 0,43 8,45 34,71
9 8,88 0,35 8,53 26,18
10 8,88 0,26 8,62 17,56
11 8,88 0,18 8,70 8,86
12 8,95 0,09 8,86 0

Görüldüğü gibi taksitler ilerledikçe borcunuz dolayısıyla ödediğiniz faiz azalarak devam eder.

En yaygın ve hesaplaması en kolay olan ödeme tablosu türü eşit taksitli ödeme tablolarıdır. Kredi tutarı, faiz oranı ve vade bilindiği için hesaplanması gereken taksit tutarının ne olacağıdır.

Yukarıdaki tabloda gösterilen hesaplama mantığı formülize edildiği zaman ortaya kredi faiz hesaplama formülü çıkmaktadır:

Kredi Faiz Hesaplama Formülü

Formülde kullanılacak olan ‘Faiz’ değeri faiz yüzdesi değil, faiz oranıdır. Örneğin aylık faiz %1 ise formülde 0,01, yüzde 0,79 ise 0,0079 olarak kullanılmalıdır. Ödemeler ayda bir değil de üç ayda bir yapılıyorsa kullanılacak oran, üç aylık basit faiz yani verilen aylık oranın 3 katı olmalıdır.

Ülkemizde kredinin cinsine bağlı olarak ödenen faizden vergi alınabilmektedir. Bu durumda hesabın doğru olabilmesi için vergilerin de faiz oranına eklenmesi gerekir. Örneğin ihtiyaç ve taşıt kredilerine ödenen faiz için %15 (KKDF) ve %5 (BSMV)’lik iki kalem vergi alınır. Bu durumda formülde kullanılması gereken faiz oranı (1,20 x Kredi Faiz Oranı) olmalıdır. Konut kredilerinde ise vergi alınmamaktadır. Döviz kredilerde vergi hesaplamaları kur değişikliklerine bağlıdır ve oldukça karmaşıktır. Ne kadar vergi ödeyeceğiniz sadece ödeme gününde tam olarak hesaplanabilir. 

Eşit taksitli ödeme planları ihtiyacı her zaman karşılamayabilir. Örneğin 3 ayda bir ikramiye alıyor olabilirsiniz dolayısıyla 3 ayda bir daha fazla taksit ödeyebilirsiniz. Veya 1 yıl sonra elinize geçecek toplu parayı tek bir seferde kredi geri ödemesi için kullanabilirsiniz. Bu tür durumlar için kurumlar ara ödemeli kredi, artan ödemeli kredi, azalan ödemeli kredi, balon ödemeli kredi* gibi hesaplama seçenekleri sunmaktadır.  Bununla beraber gerçek hayattaki ihtiyaç daha karmaşık ve daha esnek bir planlama ihtiyacı gerektirebilir. Sitemizde bu tür esnek planlamaları da rahatça yapabilmeniz için gerekli olan tüm araçlar sunulmaktadır.  Sitemiz  bu yönüyle diğer hesaplama sitelerinden ayrılmaktadır.

*Balon ödemeli kredi; kredi geri ödemesinin, ödeme gücüne uygun düşük taksitlerle başlayıp kalan borcun son taksitte kapatıldığı durumu ifade eder.
 Örnek bir balon ödeme planı şu şekilde olabilir;

Taksit No Tutar
1 2.100
2 2.100
3 2.100
4 2.100
5 2.100
6 19.254

Şerif Emek
kredimodeli.com
29.04.2014

Tüm Yazılar